καλώς ήλθατε!

SOMRA - Supporting meaningful Occupations for low-qualified Migrants, Refugees, and Asylum seekers using the Green Entrepreneurship Model είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από το Erasmus+ και θα διαρκέσει από τον Νοέμβριο του 2020 έως το τέλος Οκτωβρίου 2022.

Σε αυτόν τον ιστότοπο θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται από το έργο, τους πόρους που αναπτύχθηκαν και ένα ειδικό διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης.

Τι είναι το έργο SOMRA;

Το έργο SOMRA προσφέρει μια καινοτόμο προσέγγιση για την αντιμετώπιση δύο μεγάλων προκλήσεων του 21ου αιώνα, δηλαδή της κλιματικής αλλαγής και της προσφυγικής κρίσης, μέσω της εμπλοκής προσφύγων, αιτούντων άσυλο και μεταναστών με χαμηλά προσόντα σε ουσιαστικά επαγγέλματα που τους μετατρέπουν σε περιβαλλοντικά πρότυπα με βιώσιμο αντίκτυπο στη νέα και προηγούμενη πατρίδα τους.

 Η βασική ιδέα της προσέγγισης SOMRA είναι να δώσει τη δυνατότητα στις κύριες αυτές ομάδες-στόχους να γίνουν πραγματικοί παράγοντες αλλαγής που θα επηρεάσουν θετικές περιβαλλοντικές συνήθειες, οι οποίες θα καθιερωθούν αρχικά σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και τελικά ακόμη και πέραν των συνόρων της ΕΕ.

Ως εκ τούτου, το έργο SOMRA θα επιδιώξει τους ακόλουθους στόχους:

I) Διευκόλυνση της περιβαλλοντικής αλλαγής σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο μέσω δραστηριοτήτων βάσης που οργανώνονται από πράσινες ΜΚΟ και τους συμμετέχοντες στο έργο SOMRA
II) Προώθηση των κοινών αξιών και της εμπλοκής των μεταναστευτικών κοινοτήτων στο νέο τους περιβάλλον
III) Προσφορά ευκαιριών μάθησης χαμηλού κατωφλιού σε σχέση με περιβαλλοντικά μέτρα που αυξάνουν την απασχολησιμότητα μέσω της ενίσχυσης βασικών ικανοτήτων για μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο με χαμηλά προσόντα

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, η κοινοπραξία του έργου θα αναπτύξει τρία αποτελέσματα. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα γι' αυτά στις σελίδες των αποτελεσμάτων του έργου - συνδέονται παρακάτω!