Εταίροι

Γνωρίστε τους εταίρους του έργου

CENTRE FOR ADVANCEMENT OF RESEARCH AND DEVELOPMENT IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY LTD-CARDET

Το CARDET είναι ένα από τα κορυφαία ερευνητικά και αναπτυξιακά κέντρα στην περιοχή της Μεσογείου με παγκόσμια εμπειρία στον σχεδιασμό και την εφαρμογή έργων, την οικοδόμηση δυνατοτήτων και την ηλεκτρονική μάθηση. Συνεργάζεται ανεξάρτητα με πανεπιστήμια και ιδρύματα από όλο τον κόσμο, όπως το Πανεπιστήμιο Yale, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το Διεθνές Συμβούλιο Εκπαιδευτικών Μέσων. Το CARDET έχει ολοκληρώσει πολυάριθμα έργα που σχετίζονται με την ανάπτυξη ικανοτήτων και σχεδιασμού στην εκπαίδευση και την ΕΕΚ, την υποστήριξη των νέων, τη μάθηση ενηλίκων, τη λογοτεχνία, τα ψηφιακά εργαλεία, την ηλεκτρονική μάθηση, την εκπαιδευτική τεχνολογία και την κοινωνική ένταξη περιθωριοποιημένων ομάδων. Ένα από τα βασικά μας πλεονεκτήματα είναι η ικανότητά μας να σχεδιάζουμε προσεκτικά, να υλοποιούμε, να εκτελούμε και να αξιολογούμε έργα σε διάφορα πλαίσια.

Contact information

διεύθυνση e-mail
info@cardet.org