Διαδικτυακή Εκπαίδευση

The On-line learning environment

Ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε από την κοινοπραξία του έργου SOMRA!

3.1 Ικανότητα για εκμάθηση

0% completed

3.2 Ψηφιακός γραμματισμός

0% completed