Έκθεση Ολιστικής Μελέτης

Το έργο SOMRA στοχεύει στην παροχή ουσιαστικών επαγγελμάτων στον οικολογικό τομέα για μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο με χαμηλά προσόντα, καθώς οι τελευταίοι συχνά δεν έχουν πρόσβαση στην κανονική αγορά εργασίας μέχρι να αποκτήσουν άδεια εργασίας στη χώρα υποδοχής τους. Η βασική ιδέα είναι να υποστηριχθούν αυτές οι ομάδες-στόχοι που ενισχύουν την απασχολησιμότητά τους συμμετέχοντας σε δραστηριότητες πράσινων ΜΚΟ και τελικά να προχωρήσουν ένα βήμα παραπέρα και να ιδρύσουν τη δική τους ΜΚΟ χρησιμοποιώντας το μοντέλο πράσινης επιχειρηματικότητας IO2 που αναπτύχθηκε από την κοινοπραξία SOMRA.

Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, η κοινοπραξία SOMRA απαιτεί εμπεριστατωμένα δεδομένα σχετικά με την κατάσταση των μεταναστών με χαμηλά προσόντα, των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο που σχετίζονται με την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, τις νομικές υποχρεώσεις και τους περιορισμούς και τις υποστηρικτικές δομές στις χώρες εταίρους. Αυτό θα επιτρέψει στην εταιρική σχέση να προσαρμόσει τα ακόλουθα πνευματικά αποτελέσματα στις συγκεκριμένες ανάγκες και τις περιφερειακές συνθήκες, εξασφαλίζοντας έτσι μεγάλο αντίκτυπο των αποτελεσμάτων του έργου SOMRA.
Επιπλέον, η κοινοπραξία θα διερευνήσει τα απαραίτητα βήματα και πλαίσια για την ίδρυση μιας ΜΚΟ στη χώρα τους, καθώς και για την υποβολή αίτησης και τη λήψη χρηματοδότησης και επιπλέον θα παράσχει μια επισκόπηση των κρίσιμων σημείων επαφής καθώς και των κατάλληλων δικτύων μεταξύ περιφερειακών ΜΚΟ που ασχολούνται με παρόμοια περιβαλλοντικά ζητήματα.

Η Έκθεση Ολιστικής Μελέτης (IO1) θέτει τα θεμέλια του έργου SOMRA και των αποτελεσμάτων IO2 και IO3.

Ωστόσο, αυτός είναι μόνο ένας σκοπός αυτού του αποτελέσματος, διότι τα αποτελέσματα που θα προκύψουν δεν θα ωφελήσουν μόνο την υλοποίηση του έργου SOMRA γενικά, αλλά θα συμβάλουν επίσης στην εξέλιξη του τομέα υποστήριξης των μεταναστών, καθώς παρέχουν στο προσωπικό μια νέα προσέγγιση και ολοκληρωμένες πληροφορίες για τη λήψη μέτρων.

Η Ολιστική Έκθεση Μελέτης SOMRA θα αποτελέσει ένα αξιόπιστο έγγραφο αναφοράς για τους εργαζόμενους στην υποστήριξη των μεταναστών, τους εκπαιδευτές ενηλίκων για μετανάστες με χαμηλά προσόντα, καθώς και για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και επιπλέον για κάθε άτομο που ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με ένα φιλικό προς το περιβάλλον έργο ΜΚΟ.

Το αποτέλεσμα αυτό αναμένεται να είναι διαθέσιμο έως τα τέλη Ιουνίου 2021.

Περιεχόμενα προς λήψη