O1 SOMRA Tutkimusraportti

SOMRA -projektin tavoitteena on edistää heikosti koulutettujen maahanmuuttajien, pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden merkityksellistä työllistymistä. Idean tarkoituksena on tukea kohderyhmän työllistymistä siten, että he osallistuvat ympäristöalan kansalaisjärjestöjen toimintaan ja voivat jopa perustaa oman järjestön/yhdistyksen SOMRA Vihreän yrittäjyyden mallin avulla.

Saavuttaakseen tavoitteensa, SOMRA -projektipartnerit hankkivat perusteellista tietoa heikommin koulutettujen maahanmuuttajien, pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden työmarkkinoille pääsystä, lainsäädännöllisistä vaatimuksista ja rajoituksista sekä tukirakenteista kaikissa partnerimaissa. Tämä mahdollistaa sen, että partnerit voivat räätälöidä seuraavat tuotoksensa erityisiin tarpeisiin ja paikallisiin olosuhteisiin sopiviksi. Tutkimusraportissa partnerit tutkivat myös kansalaisjärjestöjen/yhdistysten perustamiseen, rahoituksen hakemiseen ja vastaanottamiseen liittyviä vaiheita. Lisäksi se tarjoaa yleiskatsauksen tärkeistä yhteystiedoista ja alan verkostoista.

Tutkimusraportti (IO1) muodostaa SOMRA -projektin perustan, johon seuraavat tuotokset (IO2 ja IO3) pohjaavat.

SOMRA Tutkimusraportti voi toimia luotettavana lähdemateriaalina maahanmuuttajien kanssa työskenteleville, kouluttajille sekä päätöksentekijöille ja henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita osallistumaan ympäristöalan kansalaisjärjestöjen toimintaan.

voit ladata tutkimusraportin alta

Executive summary-UK ARABIC

Lataa

Katsele verkossa

SOMRA-IO1-EX. Summary-Finland-FI

Lataa

Katsele verkossa