O3 SOMRA Vihreän yrittäjyyden koulutus

SOMRA Vihreän yrittäjyyden koulutus (IO3) edistää heikosti koulutettujen maahanmuuttajien, pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden ympäristöalan osaamista sekä vihreää yrittäjyyttä ja kansalaistaitoja. Koulutuksessa keskitytään nykyisiin paikallisiin ja alueellisiin ympäristöongelmiin, joita voidaan tunnistaa ja ratkaista innovatiivisilla ja kustannustehokkailla keinoilla sekä taitoihin, joita vihreä yrittäjä tarvitsee. Koulutus keskittyy myös kohderyhmän asiaankuuluvan osaamisen kehittämiseen, joka puolestaan parantaa heidän potentiaaliaan työllistyä, sillä he saavat paikallista osaamista, joka voidaan siirtää ja validoida laajempaan kontekstiin. 

SOMRA Vihreän yrittäjyyden koulutus toteutetaan sulautuvana opetuksena, joka tarkoittaa, että se koostuu lähiopetusjaksoista ja itsenäisestä verkko-opiskelusta.

Tämä tuotos sisältää: 

  • Ohjeet kouluttajille koulutuksen toteuttamiseen ja itsenäisen verkko-opiskelun ohjaukseen
  • Opetussuunnitelman, joka sisältää ECVET oppimistulokset, tuntisuunnitelmat lähiopetusjaksoille, harjoitusten ja itsenäisten verkko-opintojen kuvaukset
  • Opetussuunnitelma sisältää
    • 2 päämoduulia, jotka koostuvat useista alateemoista: vihreä elämäntapa ja ympäristöhaasteet; kansalaisjärjestöjen ja ruohonjuuritason toiminnan perustaminen, ylläpitäminen ja osallistuminen
    • 1 lisämoduuli, joka keskittyy digilukutaitoon ja oppimimaan oppimiseen. Tämä on tarkoitettu erityisesti opiskelijoille, joilla on puutteita näissä taidoissa aloittaessaan SOMRA koulutuksen.
    • Vähintään 20 pientä, noin 1,5h kestävää alaosiota. Nämä sisältävät verkossa ja luokkahuoneessa tapahtuvaa toimintaa, koska on tärkeää tarjota joustavaa itsenäistä opiskelua sekä lähiopetusta, joka tukee sosiaalista kanssakäymistä ja paikallista verkostoitumista vertaisten kanssa.  

IO3 SOMRA Green Entrepreneurship Training

Koko Tekijä Toiminnot 0 tiedostot, 5 kansiot