Πράσινο Επιχειρηματικό Μοντέλο (ΠΕΜ)

Το δεύτερο αποτέλεσμα αποτελεί την καρδιά του έργου SOMRA, καθώς είναι η έκδηλη ενσάρκωση της προσέγγισης που προτείνεται από την κοινοπραξία.

Στο Πράσινο Επιχειρηματικό Μοντέλο (ΠΕΜ), η συμβίωση της ανάγκης για περιβαλλοντική εργασία και της παροχής ουσιαστικής απασχόλησης για τους μετανάστες, τους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες παρουσιάζεται με τη μορφή ενός εξαιρετικά οπτικού εγχειριδίου μαζί με επιτυχημένες στρατηγικές και βήμα προς βήμα οδηγίες για να γίνει κάποιος πράσινος επιχειρηματίας και ιδρυτής ή μέλος ΜΚΟ. Ένα σημαντικό μέρος είναι η εμπλοκή και η συμμετοχή των κοινοτήτων των μεταναστών σε δραστηριότητες βάσης και η διευκόλυνση αμοιβαία επωφελών διεπαφών μεταξύ αυτών και της χώρας υποδοχής τους μέσω ενός κοινού στόχου: την καταπολέμηση των περιβαλλοντικών προκλήσεων σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο. Η καινοτόμος προσέγγιση του έργου SOMRA είναι πρωτοποριακή και έχει τεράστιες δυνατότητες βελτίωσης της τοπικής περιβαλλοντικής κατάστασης καθώς και της διαδικασίας εγκατάστασης και σύνδεσης μεταξύ των μεταναστευτικών κοινοτήτων και της κοινότητας υποδοχής τους.

Το Μοντέλο Πράσινης Επιχειρηματικότητας απευθύνεται κυρίως στην κύρια ομάδα-στόχο των μεταναστών, των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων με χαμηλά προσόντα και, ως εκ τούτου, είναι γραμμένο σε προσιτή γλώσσα (ΚΕΠΑ Α2-Β1). Δεύτερον, το ΜΠΕ θα αποτελέσει πολύτιμο πόρο για τις άλλες ομάδες-στόχους της SOMRA σε περιφερειακό επίπεδο και πέραν αυτού, καθώς και για οποιονδήποτε επιθυμεί να ασχοληθεί με την πράσινη επιχειρηματικότητα των ΜΚΟ και να υποστηρίξει τη συνεργασία με τις κοινότητες των μεταναστών.

Το εγχειρίδιο του Μοντέλου Πράσινης Επιχειρηματικότητας SOMRA θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2022.