the GEM Mag

The Green Entrepreneurship Model Magazine includes Articles, Videos and a Key Fact Booklet to help push you forward on your path!

Vihreän yrittäjyyden julkaisu

Vihreän yrittäjyyden julkaisu sisältää artikkeleita, videoita ja avainfaktojen vihkosen, jotka auttavat viemään sinua eteenpäin tielläsi!
SOMRA-hankkeen päätavoitteena on vaikuttaa myönteisesti ympäristöön innostamalla maahanmuuttajia toimimaan ympäristöystävällisesti. Tämä tavoite saavutetaan tarjoamalla pakolaisille, turvapaikanhakijoille ja maahanmuuttajille mahdollisuus osallistua ympäristöjärjestöjen ja kansalaisjärjestöjen toimintaan. Heille mahdollistetaan myös osaaminen oman ympäristöpainotteisen kansalaisjärjestön perustamiseen. Näillä keinoin heistä voi tulla ympäristölähettiläitä ja todellisen muutoksen aikaansaajia. Kansalaisjärjestötoiminta voi myös johtaa näiden kohderyhmien työllistymiseen mielekkäisiin ammatteihin, ei vain vapaaehtoistehtävissä, mutta myös uramahdollisuutena.

SOMRA-hankkeen vihreän yrittäjyyden malli on yksi hankkeen keskeisistä tuotoksista ja se koostuu kolmesta osiosta:

• Tästä käytännön käsikirjasta, joka on täynnä faktoja, esimerkkejä, strategioita ja kutsuja toimia, joka on suunnattu maahanmuuttajayhteisöille ohjaamaan heitä kansalaisjärjestön perustamisessa. Käsikirja keskittyy kestävään kehityjkseen ja ympäristöystävällisiin elämäntyyleihin.
• Avainfaktojen vihkosesta, joka sisältää käsikirjan pääideat.
• Mediakirjastosta, joka tarjoaa laajan kokoelman vihreitä niksejä videomuodossa, suositteluhaastatteluja sekä SOMRA-hankkeesta kertovan dokumentin.

Vihreän yrittäjyyden julkaisu korostaa mielekkäiden ammattien luomisen tärkeyttä maahanmuuttajille heidän uusissa maissaan. Lisäksi tämä yhdistetään ympäristöaktiivisten ihmisten tarpeeseen toimia aktiivisena kansalaisena. Käsikirja on kokoelma strategioita ja vaiheittaisia ohjeita, joilla lukija voi ryhtyä vihreäksi yrittäjäksi ja kansalaisjärjestöjen perustajaksi, tai vapaaehtoiseksi järjestötoiminnassa. Näiden vaihtoehtojen ja mediakirjaston vihreiden niksien avulla, maahanmuuttajataustaiset henkilöt voivat sitoutua ja osallistua työskentelemään tärkeän asian puolesta; ympäristöhaasteiden torjumiseksi paikallisella ja alueellisella tasolla.